Landet Runt åtar sig:

  • Att hela vår verksamhet skall arbeta mot ständiga förbättringar.
  • Att öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • Att förebygga föroreningar som verksamheten åstadkommer.
  • Att minska miljöeffekterna från våra fordon.
  • Att upprätta miljömål som följs upp och revideras.
  • Att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagsstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
  • Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Logistiklösningar

Vår affärsidé är att erbjuda kunder snabba och flexibla logistiklösningar i Mellansverige. Vi erbjuder även distribution i övriga delar av landet där vi har flera samarbetspartners.

Öppettider

Måndag - Torsdag: 08.00-17.00
Fredag: 08.00 - 16.00

Jour dygnet runt!

Kontakt

Landet Runt i Strängnäs AB
Storsätragränd 24
12739 Skärholmen

Telnr: +4673 335 55 55
E-post: info@landetrunt.com